Header makaron

Aktualności

Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej
17 sierpnia 2020
Promocje

Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej

Dziś, 17.08.2020r. w całej sieci Restauracji Olimp rusza akacja prosprzedażowa: „Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia.” Sprawdź szczegóły!

W restauracjach nasi Goście do każdego zamówienia otrzymują kupony rabatowy z atrakcyjnymi ofertami na każdy dzień tygodnia. 

Tygodniowy zestaw rabatów:
1.         Poniedziałek: zupa za 1,99 zł do dania na wagę
2.         Wtorek: - 25% na zestaw obiadowy
3.         Środa: ciasto za 1 zł do dania na wagę
4.         Czwartek: zupa + napój -50% do dania na wagę
5.         Piątek: druga lemoniada/kompot za 1 zł               
6.         Sobota: druga zupa za 1 zł                                    
7.         Niedziela: drugie danie na wagę - 50%

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Let the good time roll. Dobre chwile w restauracji Olimp każdego dnia.”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest GASTROMALL GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Organizator), adres: 30-612 Kraków, ul. Przykopy 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000802880, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 384315737, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6793189508.

2. Akcja promocyjna rozpoczyna się dnia 17 sierpnia 2020 roku i trwa do dnia 31 marca 2021 roku oraz prowadzona jest we wszystkich restauracjach Olimp na terenie Polski.

3. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”.

4. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a.   Danie waga – jedzenie na wagę (o masie min. 300g), na jednym talerzu/opakowaniu

b.   Zestaw obiadowy - jedzenie na wagę (o masie min. 300g) na jednym talerzu/opakowaniu wraz z zupą i napojem,

5. Klient biorący udział w akacji promocyjnej akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

§2 Zasady akcji promocyjnej

1. Akcja promocyjna oraz regulamin dotyczą promocji prowadzonej pod nazwą „Let the good time roll. Dobre chwile w restauracji Olimp każdego dnia”. W ramach promocji restauracje Olimp prowadzą na terenie Centrów Handlowych bądź Biurowych dystrybucję kuponów rabatowych, które obowiązują w poszczególne dni tygodnia, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. W poniedziałki zupa za 1,99 zł - przy zamówieniu wraz z Daniem waga,
  2. We wtorki Zestaw obiadowy tańszy o 25%,
  3. W środy ciasto za 1 zł - przy zamówieniu wraz z Daniem waga,
  4. W czwartki zupa i napój tańsze o 50% - przy zamówieniu wraz z Daniem waga,
  5. W piątki 2ga lemoniada lub kompot za 1 zł – przy zakupie jednej lemoniady lub kompotu w cenie regularnej,
  6. W soboty 2ga zupa za 1 zł – przy zakupie jednej zupy w cenie regularnej,
  7. W niedziele 2gie Danie waga 50% taniej – przy zakupie jednego Dania waga w cenie regularnej.

2. Dystrybucja kuponów rabatowych nie jest prowadzona przez wszystkie restauracje Olimp. Restauracja, która nie prowadzi ww. dystrybucji jest jednak zobligowana do udzielenia Klientowi rabatu, po okazaniu przez niego kuponu pracownikowi restauracji.

3. W restauracjach z kasami samoobsługowymi kupony realizowane są przy kasach tradycyjnych.

4. Możliwość skorzystania z oferty rabatowej uzależniona jest od oferty produktowej dostępnej w danej restauracji.

5. Promocja nie łączy się z innymi kuponami, ofertami promocyjnymi lub rabatami w lokalach objętych akcją promocyjną.

6. W celu skorzystania z oferty rabatowej kupon należy okazać sprzedawcy przez złożeniem zamówienia. W ramach jednej transakcji można skorzystać z maksymalnie 1 kuponu zawierającego ofertę rabatową. Przez jedną transakcję należy rozumieć zakup objęty jednym paragonem.

7. O ile kupon nie wskazuje inaczej, z oferty rabatowej można skorzystać więcej niż jeden raz. Klient korzystający z kuponu nie ma obowiązku jego zwrotu sprzedawcy.

8. Oferta rabatowa wynikająca z kuponu obowiązuje w terminie wskazanym bezpośrednio na kuponie lub określonym w regulaminie akcji promocyjnej. Kupny tracą ważność po upływie okresu trwania akcji promocyjnej.

9. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nieskorzystaniem z akcji promocyjnej, niezgłoszeniem sprzedawcy przed złożeniem zamówienia chęci skorzystania z promocji, a w szczególności roszczenie o wymianę kuponu na ekwiwalent pieniężny.

10. Ceny produktów znajdujących się poza ofertą rabatową mogą się różnić w poszczególnych restauracjach objętych akcją promocyjną.

11. Reklamacje dotyczące akcji promocyjnej należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Każda z reklamacji będzie rozpatrywana przez Organizatora indywidualnie.

12. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących akcji promocyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w restauracjach objętych akcją promocyjną, na stronie www.olimprest.pl i w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2020 roku.

Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej Let the good time roll! Dobre chwile w Restauracji Olimp każdego dnia." Szczegóły akcji rabatowej
Jesteśmy członkiem Krakowskiego Klastra Gastronomicznego Krakowski klaster gastronomiczny
Realizujemy projekty dofinansowywane z Funduszy Unijnych Eu